Stamming på YouTube

Scott Yaruss: Stamming hos barn og voksne (2019)

Veerle Waelkens: The Mini KIDS Programme (2018)

Linn Stokke Guttormsen: Stamming hos barnehagebarn (2018)

Martin Aasen Wright: Den internasjonale dagen for oppmerksomhet om stamming (2017)

Barry Guitar: Facing the fear of stuttering (2017)

Martin Aasen Wright: Vær åpen om stammingen (2015)

Martin Aasen Wright: Blogg om stamming (2014)