LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag er en interesseorganisasjon for slagrammede, personer med andre ervervede hjerneskader, og pårørende. Jeg ble medlem av LHL Hjerneslag i 2018.

LHL Hjerneslag skal ivareta slagrammede og personer med andre ervervede hjerneskader, og pårørendes, interesser, tilby fellesskap og bidra til en enklere hverdag og et bedre liv.

Ved å melde deg inn i LHL – enten du er slagrammet, har andre ervervede hjerneskader, eller pårørende – får du mange fordeler og tilbud: Rådgivning, oppfølging av pasientombud, nyhetsbrev, tilbud om kurs og konferanser, fellesskap, møteplasser og aktiviteter der du bor, og politisk innflytelse.

LHL Hjerneslag er en interesseorganisasjon for slagrammede, personer med andre ervervede hjerneskader, og pårørende. Også helsepersonell og andre som arbeider med opplysning, forebygging, behandling, rehabilitering og forskning på hjerneslagområdet, kan bli medlem.

LHL Hjerneslags overordnede mål er en reduksjon i forekomsten av slag, funksjonsnedsettelse etter slag og tidlig død som følge av slag. LHL Hjerneslag arbeider for å forebygge at mennesker rammes av hjerneslag, sikre best mulig behandling og gjenopptrening av rammede og sikre best mulig støtte til de rammede og deres pårørende.

(Teksten er hentet fra nettsidene til LHL Hjerneslag).

Jeg har vært styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo siden mars 2019.

MER INFORMASJON:

LHL Hjerneslag på Facebook

LHL Hjerneslag Oslo på Facebook

IKKE MEDLEM?

Bli medlem i LHL Hjerneslag