Anbefalte foredrag og podcaster om hjerneslag og hjernehelse

Her har jeg samlet et utvalg av foredrag på YouTube og podcaster på Spotify om hjerneslag og hjernehelse som jeg gjerne anbefaler videre.

OM HJERNESLAG:

Nevrospesialist Jill Bolte Taylor: My stroke of insight (TED Talks, 2008)

Tretthet, depresjon og personlighetsforandringer etter slag (Landsforeningen for slagrammede, 2018)

Doktorgradsstipendiat Ingrid Johansen Skogestad: Vi trenger et nytt diagnostisk verktøy til å diagnostisere og kartlegge fatigue etter hjerneslag på en mer helhetlig måte (Lovisenberg Research, 2019)

Møt ekspertene på Verdens hjerneslagdag – åpent møte på Litteraturhuset 29. oktober 2019 (LHL Hjerneslag, 2019)

Webinar om fatigue (LHL Hjerneslag og Hjernerådet, 2020)

Fatigue – den usynlige fienden

Slagpodden (LHL Hjerneslag Ung Rogaland, 2020):

OM HJERNEHELSE:

Nevropsykolog Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus HF: Kognitiv rehabilitering – hvordan kan problemene avhjelpes (Hjernerådet, 2014)

Kurs i kognitiv rehabilitering: Hjernen (Avdeling for kognitiv rehabilitering ved Sunnaas sykehus, 2017)

Kurs i kognitiv rehabilitering: Hukommelse – del 2: Rehabilitering ved hukommelsesvansker (Avdeling for kognitiv rehabilitering ved Sunnaas sykehus, 2017)

Webinar: Hjernens formbarhet i møte med livsvansker (Hjernerådet, 23. september 2020):

PODCASTER:

Fatigue – hva er fatigue og hvem kan få det? (Helsepodden LHL):

Hjernepodden om hjernehelse (fem episoder) (Hjernerådet):